Sunnere familier, sunnere samfunn: MUDO Gym tar tak i Norges fedmeproblem

Sunnere familier, sunnere samfunn: MUDO Gym tar tak i Norges fedmeproblem

Nylig ble det publisert en alarmerende rapport fra Folkehelseinstituttet som viser at Norge er på vei mot amerikanske tilstander når det gjelder fedme blant både voksne og barn. Som en aktør innen treningsbransjen har MUDO Gym tatt på seg ansvaret for å bidra til å løse denne utfordringen. Fysisk inaktivitet og stillesitting er en trussel mot folkehelsen i Norge i dag. Derfor tilbyr MUDO Gym egne timer og tilpassede treningsprogrammer for hele familien, slik at alle kan få den fysiske aktiviteten de trenger.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge er i aktivitet med moderat til høy intensitet minst én time om dagen

MUDO Gym tilbyr komplette treningssentre hvor foreldre kan trene samtidig som barna trener i sal. Vi tror at ved å være gode rollemodeller for barna, kan vi bidra til å øke aktivitetsnivået. Derfor tilbyr nå også flere av våre sentre Familietrening, en unik gruppetreningstime der både voksne og barn kan delta. Timen er på 30 minutter og består av øvelser som er utfordrende for både barn og voksne.

Vi er også stolte over å presentere vårt unike treningsdagboksystem for barn, basert på mentaltrening og som motiverer barna til å lage seg gode vaner.

Som gründer av MUDO Gym, ønsker Per Christian Pedersen å ta et samfunnsansvar og bidra til at Norge ikke utvikler en fedmeepidemi som i USA. «Vi tror at vår satsning på familietrening og tilpassede treningsprogrammer kan være en viktig brikke i å ta tak i fedmeproblematikken blant både voksne og barn, og bidra til positive endringer i samfunnet,» sier Pedersen.

MUDO Gym oppfordrer alle samfunnsaktører til å ta tak i dette problemet og bidra til å øke fysisk aktivitet blant både voksne og barn.

Vi håper at våre tilbud og satsninger vil kunne bidra til en sunnere fremtid for hele samfunnet.