MEDLEMSVILKÅR

Alle medlemskap hos MUDO Gym gjelder fra innmeldingsdato og løper til oppsigelse er mottatt skriftlig (pr epost).

Våre medlemskap

 • Gym-medlemskap innebærer at du har tilgang til bruk av styrke- og kondisjonsavdeling i senterets åpningstid (fra 15 år og oppover). Dette gjelder kun de sentre som har dette tilbudet.
 • Fitness-medlemskap innebærer at du kan trene i fitness-timer; Fitnessboksing, Crosstraining, Yoga m fl. I tillegg gir medlemskapet tilgang til bruk av styrke- og kondisjonsavdeling i senterets åpningstid (fra 15 år og oppover). Dette gjelder kun de sentre som har dette tilbudet.
 • Kampsport-/Komplett-medlemskap innebærer at du kan trene i alle våre kampsporttimer. I tillegg gir medlemskapet tilgang til Fitness-timer, samt styrke- og kondisjonsavdeling i senterets åpningstid (fra 15 år og oppover). Dette gjelder kun de sentre som har dette tilbudet.
 • Familiemedlemskap innebærer at alle i familien kan benytte alle treningstilbud hos oss. Med «familie» forstås i denne sammenheng alle som har folkeregistret adresse på samme sted som hovedmedlem/betaler.

«Fri flyt»

 • Som medlem i MUDO trener du fritt på alle MUDO Gym i Norge. Unntak er «Familiemedlemskap», som kun gjelder ved det MUDO Gym du har tegnet medlemskapet.
 • Hovedregel er at du skal være medlem på det senteret du trener mest, og vi forbeholder oss retten til å uten varsel flytte medlemmer over til det senteret som benyttes mest iht registrerte besøk.

Kommunikasjon

 • Som medlem i MUDO aksepterer du at vi sender deg elektronisk informasjon via sms og/eller epost som gjelder ditt medlemskap, og annen informasjon om produkter og tjenester vi tilbyr.

Betaling

 • Ved innmelding betales for resterende dager av inneværende måned. Etter dette betales det en medlemsavgift pr måned.
 • Medlemsavgiften for ditt medlemskap er det som ble akseptert ved innmelding og som fremkommer på din treningsavtale.
 • Gyldig betalingsmiddel er kreditt-/debetkort eller Avtalegiro og skal registreres ved inngåelse av medlemskapet. Ved manglende gyldig betalingsmiddel vil det påløpe fakturagebyr for manuell utsendelse av faktura fra vår faktureringssamarbeidspartner. For tiden er fakturagebyret kr 59,-
 • I tillegg til månedlig den medlemsavgiften vil det en gang i året bli fakturert for obligatorisk årsavgift for medlemskap i MUDO-kjeden. Du får gratis medlems/inngangskort, samt erstatningskort om ditt kort blir borte. Gjennom årsavgiften har du også tilgang til å trene på alle sentre i kjeden – Og du er dekket av en utvidet ulykkesforsikring som kan dekke utgifter til behandling av skader oppstått ved trening hos oss. Kontakt [email protected] for hvilke betingelser som gjelder for dekning av utgifter til behandling.

Gjeldende satser for Årsavgift:

 • Gym-medlemskap: kr 249,-
 • Fitness-/-Komplett-/Kampsportmedlemskap: 360,-
 • Familiemedlemskap: kr 199,- per registrerte familiemedlem

Årsavgift vil første gang belastes måned 3 etter inngått medlemskap, og deretter
hver 12. måned.

Oppsigelsestid

 • 1 måneds oppsigelsestid gjelder alle medlemskap, og regnes fra den første i måneden etter at oppsigelse er mottatt.
 • Ved oppsigelse i eventuell bindingstid vil avtalen tidligst opphøre ved bindingstidens slutt.
 • Oppsigelse skal skje pr epost til senteret du er hovedmedlem. Riktig epostadresse til ditt MUDO Gym finner du på https://www.mudogym.no/finn-et-gym/ og ved å velge ditt senter fra listen.

Prisendringer

 • Eventuelle endringer i medlemspriser og/eller Årsavgift varsles min. -1- måned før de trer i kraft.

Andre vilkår:

 1. Alle medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.
 2. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 3. Misbruk av dopingmidler fører til utvisning fra senteret.
 4. Alle medlemmer er forpliktet til å følge senterets til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av treningsfasiliteter. Ved mislighold kan medlemmet
  utestenges.
 5. Vi forbeholder oss retten til å justere timeplan, holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene.