Personvernerklæring

Denne erklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Mudo samler inn og behandler
personopplysninger. Mudos behandling av personvernopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Vi ønsker å gi deg som medlem av MUDO en god og tilpasset treningsopplevelse. Formålet med at vi samler inn personopplysninger er i all hovedsak som følger:

 • For at vi skal kunne levere de tjenestene som du forventer av oss.
 • Forstå markedstrender og behov gjennom statistikk, vi analyserer data for store brukergrupper for å
  forbedre og videreutvikle vårt tilbud til deg.
 • Tilpasse artikler og informasjon til deg og dine interesser. Målrettet markedsføring, vi ønsker at du skal
  motta informasjon som er mest mulig relevant for deg.
 • For å forhindre uønsket eller kriminell aktivitet, det er viktig for oss at MUDO er et trygt sted å trene.
 • Som medlem hos MUDO gruppen så vil du blant annet få informasjon om våre tilbud og aktiviteter.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Som medlem i Mudo kjeden gir du oss tilgang til personopplysninger om deg. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at opplysningene blir behandlet på en forsvarlig måte. Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på
personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i all hovedsak, Kontrakt, og i noen tilfeller samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag. Dersom Mudo skal behandle personopplysninger til barn under 13 år, kreves det samtykke fra de foresatte.

Hvilken informasjon samler vi inn om deg?

 • Den informasjonen du selv gir oss når du inngår en kontrakt, som navn, adresse, telefonnummer,
  e-postadresse, betalingsinformasjon.
 • Opplysninger vi samler inn når du bruker våre tjenester, herunder, hvor ofte du bruker MUDO, hvilke sentre du bruker geografisk. Har du kontakt med personlig trener eller har oppgitt personopplysninger for å få et tilpasset treningsprogram, så blir dette også lagret.
 • Informasjon vi mottar fra andre. I enkelte tilfeller kan vi motta informasjon fra en tredjepart, for eksempel til å analysere vår bruk av våre digitale flater. Vi kan motta informasjon fra sosiale medier. Når du bruker en funksjon tilknyttet sosiale medier på nettstedet vårt eller i applikasjonene våre, eller når du legger ut noe sosiale medier vil dette gi oss visse opplysninger om deg.
 • Det kan være vi ved anledning vil motta demografisk informasjon om deg fra en tredjepart.
 • Videoovervåkning, De fleste Mudo sentrene har videoovervåkning i fellesområdene. Vår videoovervåkning er i samsvar med gjeldende lover og regler og er underlagt Datatilsynets retningslinjer og krav.

Hvordan bruker MUDO personopplysningene?

MUDO behandler de personopplysningene du oppgir når du melder deg inn hos oss og opplysninger du på annet vis, frivillig gir fra deg, for eksempel når du oppgir personlig informasjon til personlig trener. Dette kan være navn, adresse, e-post adresse og annen informasjon.

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor Mudo gruppen.

Unntakene fra dette vil være:

 • Når andre utfører tjenester på våre vegne, eksempelvis når vi bruker en tredjepart for å gjennomføre
  betalingstransaksjoner, innkreving, og systemleverandører, disse bedriftene vil ikke kunne benytte seg av denne informasjonen til noe annet enn å utføre tjenester for oss.
 • Av sikkerhetshensyn. For å beskytte deg mot at andre får tilgang til din brukerkonto.
 • Ved mistanke om lovbrudd vil informasjon kunne utleveres til offentlig myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å
  avklare konkrete tvister.

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (Cookies) på vår hjemmeside. Cookies er en standard internett teknologi som de aller fleste nettsteder benytter, det er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for å huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gir oss igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Du kan slette våre informasjonskapsler ved å gå inn på innstillingene på nettleseren, og slette innhold.

Hvilke rettigheter har jeg?

I henhold til lovbestemte vilkår har du rett til å:

 • Få informasjon om personopplysninger som er lagret av oss om deg.
 • Be om retting av gale opplysninger, begrensning av mengden opplysninger eller sletting av dine
  personopplysninger.
 • Når som helst bli informert om opplysninger som behandles på grunnlag av samtykke eller tilbakekalle et samtykke som er gitt.
 • Motta personlig informasjon du selv har oppgitt i et strukturert maskinlesbart format (opplysningers
  overførbarhet).

Hvordan kan jeg administrere informasjonen om meg?

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan oppdatere dine opplysninger på Min side (mudo.ibooking.no/minside).

Du kan avslutte ditt medlemskap ved å sende en e-post til ditt senter. Vi lagrer i så fall ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det er lovpålagt. I tillegg anonymiserer vi dine data etter maksimalt 5år, med noen få unntak. Et eksempel på et slikt unntak er at vi av regnskapsmessige hensyn er pålagt å oppbevare betalingstransaksjoner i 5 år, da er det kun informasjon om selve betalingstransaksjonen som er oppbevart.

Markedsføringskommunikasjon

For at Mudo skal kunne sende deg relevant markedsføringsinformasjon, kreves det samtykke fra deg. Dette samtykket kan gis under registrering, enten via nett eller på treningsstudioet. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon, kan du velge å tilbakekalle samtykket ditt når som helst ved å logge deg inn på min side på mudogym.no.

Personvernombud

MUDO har et eget personvernombud for å sikre trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan, når som helst, kontakte oss på [email protected] og be om innsyn i de personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med kravene i lovgivningene. Behandlingsansvarlig for Mudo kjeden er Fredrik Bjertnæs.