Kundeservice

Ofte stilte spørsmål

Hvordan oppretter jeg AvtaleGiro

Trykk på knappen nedenfor, så blir du tatt til "min side". Når har logget inn velger du "Betalingsinnstillinger" og deretter kan du opprette avtalegiro direkte.

Hvilken dato skjer avtaletrekk?

Alle avtaletrekk skjer den 15. hver måned. Dette gjelder alle våre treningsavtaler. For å holde best mulig oversikt og effektiv behandling av betaling har vi ikke mulighet til å ha andre trekkdatoer i systemet.

Hvilke betingelser gjelder ved oppsigelse?

Alle oppsigelser må skje på e-post til senteret du trener ved. Alle treningsavtaler har enten 1, 6 eller 12 måneders bindingstid. Ved utløp av bindingstiden, løper avtalen videre med en måneds oppsigelsestid til avtalen blir sagt opp. Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra første månedsskifte etter oppsigelsen er mottatt av ditt Mudo senter.

Kan jeg overflytte mitt lokale medlemskap fra et gym til et annet?

Man kan overflytte medlemskapet sitt ved å fylle ut ny kontrakt på det gymmet du ønsker å flytte til. Det noteres på kontrakten at det er en overflytting, og vi endrer da tilhørighet på ditt medlemskap.

Hvorfor får jeg faktura/purring når jeg har AvtaleGiro?

Ved innmelding fyller alle medlemmer ut et skjema vedrørende opprettelse av AvtaleGiro, som Mudo AS sender videre til din bank. Det kan ta mellom 5 og 50 dager før en AvtaleGiro er registrert i banken. Her er vi dessverre prisgitt bankens behandlingstid. Så snart Mudo AS får beskjed fra din bank om at avtalen er aktivert, vil vi foreta trekk den 15. hver måned. Dersom din avtale er aktivert i banken og du likevel mottar faktura, kan dette skyldes følgende:
 
- Avtalen var ikke aktivert i vårt system da vi sendte inn trekk for kommende måned. (Trekk som blir foretatt den 15. hver måned sendes fra Mudo AS til banken ca. den 28. i forrige måned).
- Du har selv stoppet AvtaleGiroen.
- Du har byttet bank eller treningssenter. I disse tilfellene må det opprettes en ny AvtaleGiro.
- Dersom du mottar en purring/betalingspåminnelse, skyldes dette sannsynligvis at det ikke var dekning på konto den 15. når trekket ble foretatt.
- Mottar du en purring, sjekk på din kontoutskrift om måneden purringen gjelder for er betalt. Er du fortsatt usikker på om den skal betales eller ikke, kontakt Mudo kundeservice for mer informasjon.

Kan jeg fryse medlemskapet mitt i en periode?

Treningsavtalen kan fryses ved følgende grunner:
 
- Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
- Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
- Militærtjeneste.
- Utstasjonering i jobb eller studier til steder hvor MUDO Gym ikke er lokalisert.
 
Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden.
 
Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 6 eller 12 betalende måneder.

Hva er årskontingent?

Alle medlemmer i MUDO Gym betaler en obligatorisk årskontingent for medlemskap i MUDO-kjeden. Dette innebærer følgende fordeler for deg:
 
- Du er dekket for eventuelle skader som oppstår på trening eller under konkurranser.
- Du får ditt eget medlemskort / tilgang til app som du kan bruke til å trene på samtlige av kjedens sentre.
 
Pris:
 
- Medlemmer som har Basic medlemskap (kun gym): 249,- + fakturagebyr.
- Medlemmer som har Komplett medlemskap: 360,- + fakturagebyr.
 
Ved familiemedlemskap, betaler man full pris på første medlem. Deretter gis det 50 % rabatt på de resterende familiemedlemmene (dette gjelder kun komplett medlemskap).
 
Husk at årskontingenten er obligatorisk når du trener på MUDO Gym. Årskontingenten må være innbetalt for at du skal være dekket for eventuelle skader som skulle oppstå under trening eller på konkurranser.
 
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med kundeservice.
 

Jeg har byttet bank - hva gjør jeg for å fortsette med AvtaleGiro?

For å fortsette med AvtaleGiro, må du opprette avtalen på nytt i din nye bank.
 
Det gjør du lettest i nettbanken:
 
- Betal et beløp tilsvarende ett månedlig trekk, og bruk samme KID- og kontonummer som tidligere.
- Aksepter tilbudet om AvtaleGiro i nettbanken.
- Aksepter bankens forslag til beløpsgrense.
 
Ta kontakt med oss hvis du ikke har KID- og kontonummer, eller er usikker på hvilket beløp du skal betale.
 
Alternativt så kan du fylle ut ny slipp på senteret ditt.
 
NB: Dersom avtalen med din gamle bank ikke er avsluttet, vil den sperre for å få opprettet ny avtale. Du må da selv avslutte gammel avtale før du oppretter ny AvtaleGiro.