Medlemsvilkår

I tillegg til medlemsavgiften vil det en gang i året bli fakturert for en obligatorisk årskontingent for medlemskap i MUDO-kjeden. Kr. 199,- for gym medlemskap og 360,- for komplett medlemskap. På komplett medlemskap får man 50% familierabatt på årskontingent fra 2. familiemedlem. (+fakt.gebyr)

Komplett-medlemskap innebærer at du kan trene i kampsporttimer, i tillegg gir medlemskapet tilgang til bruk av gym i senterets åpningstid (fra 16 år og oppover, dette gjelder kun de sentre som har gym).

Basic-medlemskap innebærer at du har tilgang til bruk av gym i senterets åpningstid (fra 16 år og oppover).

Bindingstid: Hvis du har bindingstid er det på 6 eller 12 måneder. Ved utløp av bindingstiden løper avtalen videre med en måneds oppsigelsestid fra den første (1.) i den påfølgende måned. Èn måneds oppsigelsestid gjelder også medlemskap uten binding. Oppsigelse må skje skriftlig til senteret du trener ved.

Angrefrist: Det er 10 dagers full angrefrist. Bruk av angrefrist må skje skriftlig.

Andre vilkår:

1. Alle medlemskap er personlig og kan ikke overdras til andre.
2. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
3. Misbruk av kampsport og dopingmidler fører til utvisning fra senteret.
4. Alle medlemmer er forpliktet til å følge senterets til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av Mudo`s fasiliteter. Ved mislighold kan medlemmet utestenges.
5. Vi forbeholder oss retten til å justere treningstider, holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene.
6. Oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelsesdatoen gjelder fra den dato oppsigelsen er mottatt av MUDO.
7. Ved oppsigelse i bindingstiden vil avtalen avsluttes etter bindingstidens utløp.
8. Den 15. hver måned belastes avtalte konto med månedlige beløp som avtalt ovenfor. Denne avtale regnes som varsel for avtalegirotrekkene. Medlemmet er selv ansvarlig for at innbetaling skjer til forfall.