Gruppetimer

MUDO Tiger

Klasser for: barn (5-7 år)
Varighet: 45 minutter
Utstyr: drakt

  *
  *

  *

  *

  *

  *

  Dette er MUDO Tiger

  Formålet med MUDO Tiger-programmet er å tilby barn i alderen 5-7 år et målrettet treningskonsept for utvikling av ferdigheter som: fokus, samarbeid, kontroll, balanse, hukommelse, disiplin, fysikk og koordinasjon på en motiverende og gøyal måte.

  Alle er svært viktige ferdigheter som er gode å ha med seg i skolen, på idrettsarenaen og når barnet skal avansere videre i timer på MUDO.

  Programmet er utviklet ut ifra denne aldersgruppens evner og forutsetninger. Etter at MUDO Tiger programmet er fullført og samtlige striper og belter er oppnådd, er barnet klar til å starte i junior 1 klassen.

  Hver uke deles det ut ferdighetsstriper ut ifra hvilken ferdighet det er fokus på den uken. Disse deles ut på slutten av hver klasse, hvor barna klapper og gir hverandre støtte for en godt utført jobb. Omtrent hver 9. uke avholdes det en belteseremoni for barna, hvor alle som har oppnådd åtte striper på beltet får et nytt belte. På denne seremonien oppfordrer vi alle foreldrene til å komme og se på barna.

  En flott fargeplakat med en halvårlig oversikt over hvilke ferdigheter som skal trenes til hvilken uke, henger i gymmet. Her kan både foreldre og barn se hvilken farge barna får på stripen sin og til hvilken uke. I tillegg kan man også se når belteseremoniene er satt opp.

  Ferdighetsstriper:

  Uke 1: Fokus: Hvit stripe
  Uke 2: Samarbeid: Gul stripe
  Uke 3: Kontroll: Grønn stripe
  Uke 4: Balanse: Blå stripe
  Uke 5: Hukommelse: Lilla stripe
  Uke 6: Disiplin: Brun stripe
  Uke 7: Fysikk: Rød stripe
  Uke 8: Koordinasjon: Svart stripe